Nếu bạn có những thắc mắc, chia sẻ không tiện trao đổi trực tiếp trên blog thì bạn có thể liên lạc với mình theo những cách dưới đây:

Email: info@sonkitchen.vn

Facebook: facebook.com/sonkitchen